THỜI GIAN BẢO HÀNH

02 Năm Hoặc 28,000 Km

miễn phí thay nhớt

02 Lần Đầu

QUÀ TẶNG KÈM THEO

THỜI GIAN
BẢO HÀNH

02 Năm Hoặc 28,000 Km

MIỄN PHÍ
THAY NHỚT

02 Lần Đầu

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

CỦA CF MOTO 300NK

Hình Ảnh Thực Tế

Hình Ảnh Thực Tế

CF MOTO 300NK

các mẫu xe Khác tại

cfmoto vietnam

Đăng Ký Lái Thử

Đăng Ký Lái Thử

Đăng Ký Lái Thử

Trải nghiệm Ngay Mẫu Xe Bạn Quan Tâm

Trải nghiệm Ngay Mẫu Xe Bạn Quan Tâm